Vår historia

 Vår histora går långt tillbaka i tiden och börjar med BA Pettersson charkuterifabrik som låg på Notviken. Startades 1933 av Bror Axel Pettersson.

Sen startades Briggens livs på varvet av hans söner Bernt och Sam Pettersson där även Jan och Mats Pettersson jobbade. ( Söner till Sam )

1996 öppnade J.Petterssons Chark i Boden AB av Jan Pettersson. Där jobbade även Mats Pettersson och här började också Fredrik Petterssons ( son till Jan ) charkuterist karriär. Företaget såldes bort 2009.

Några år efter det så började suget efter att få göra korv bli för stort. Lokal införskaffades och maskiner köptes in. 
2014 så öppnades Janne Petterssons Charkdelikatesser. Här jobbar Jan och Fredrik Pettersson.

Planer att hitta en ny lokal med bättre läge funderas stark på och till slut hittas en lokal med perfekt läge. Hösten 2021 blev vår nya lokal färdigställd och vi stänger igen vår butik på notviken och flyttar. 

Vi är i dagsläget ca 5-6 personer som jobbar i företaget.